Wiadomości ogólne

Temat religii w Indonezji jest tak samo głęboki i trudny do przeanalizowania jak wiele innych wątków związanych z tym krajem. Indonezja jest bardzo rozległa, składa się z wielu tysięcy wysp, a każda z nich jest tak inna, że mogłaby być odrębnym państwem. Żyją tu liczne grupy etniczne, ponad 300 , w sumie można tu usłyszeć ponad siedemset języków i spotkać się z wyznawcami wielu religii. Do tego dochodzą jeszcze różne wierzenia rdzennych plemion, sprawa nawracania ich przez misjonarzy i temat robi się naprawdę bardzo szeroki. Oficjalnych religii na tym archipelagu jest sześć: najwięcej wyznawców ma Islam -87%; następnie jest Protestantyzm – 7%, Katolicyzm-3%, Hinduizm -2%, Buddyzm -1% i Konfucjanizm- 0, 05%. W konstytucji jest zapisana wolność wyznania, jednak każdy obywatel tego kraju ma wpisane swoje wyznanie w dokumencie tożsamości.

Islam

Do Indonezji dotarł już w XII wieku wraz z muzułmańskimi kupcami z Indii, jednak dominacja zaczęła się dopiero w XV wieku. Wielu władców i ich podwładni dobrowolnie przyjmowali tę religię, dlatego na dobre rozprzestrzeniła się w Indonezji w XVII i XVIII wieku. Islam, jaki jest w Indonezji należy do łagodnego odłamu, jest dużo bardziej tolerancyjny niż ten na Bliskim Wschodzie. Można usłyszeć wiele opinii o tym, że Indonezja jest idealnym przykładem jak można połączyć Islam z demokracją. Jednak i tutaj ograniczane są prawa kobiet w stosunku do mężczyzn. To mężczyźni pełnią najważniejsze role w społecznościach lokalnych i zawsze podejmują decyzje. Rola kobiety ogranicza się do wykonywania obowiązków domowych. W dużych miastach, w rodzinach wykształconych, sytuacja powoli ulega zmianie. Najwięcej Muzułmanów żyje na Sumatrze oraz Jawie. Tutaj ponad 50% wyznawców wyznaje islam ortodoksyjny a reszta to islam animistyczny.

Chrześcijaństwo

Ta religia pojawiła się na wsypach dość późno, bo dopiero z przybyciem pierwszych Holendrów i Portugalczyków w XVI wieku. Portugalczycy ‘przywieźli’ Chrześcijaństwo, a Holendrzy Protestantyzm. W tym czasie kupcy niderlandzcy dokonywali ekspedycji finansowych na tych terenach. Kolonizacja przebiegała szybko, ze względu na wysoką cenę w Europie, wywożonych stąd przypraw. Podstawowym produktem był pieprz, który uzyskał dużą popularność. Na początku Holendrzy nie byli zainteresowani ewangelizacją, była to czynność, w której dominowali katolicy. Dopiero na początku XX wieku władze Holandii zaczęły interesować się warunkami, w jakich żyła miejscowa ludność. Z czasem rozpoczęły politykę polepszania ich warunków życia, co sprowadziło do kolonii wielu katolików z Holandii. Obecnie wspólnoty chrześcijańskie są porozrzucane po kraju i znajdują się na północnej Sumatrze, na Kalimantanie, na północnej części Sulawesi, na Molukach, Flores, Sumbie i na Papui. To właśnie na Papui bardzo prężnie działali w latach 60 tych i 70 tych misjonarze. Są oni tam do dziś budując kościoły i szkoły.

Hinduizm

W Indonezji, a dokładnie na Jawie, pojawił się w II wieku jedna. Rozprzestrzeniać się zaczął jednak dopiero 350 lat temu, kiedy to na Balizaczęli przybywać Hindusi z Jawy. Przyjeżdżali ci, którzy chcieli uniknąć prześladowań, które miały miejsce na tej wyspie. Wtedy nastąpił największy rozkwit tej religii. Obecnie Hinduizm jest dominującą religią i ma ogromny wpływ na kulturę w tej części Indonezji. Tutejsza sztuka charakteryzuje się bogatą ornamentyką przedstawiającą rośliny i zwierzęta. Balijczycy żyją w harmonii z naturą i bogami, co wyraźnie widać w ich twórczości. Bali jest mistyczne, z charakterystycznym klimatem, jaki można spotkać tylko tutaj. Religii podporządkowane jest całe życie. Balijczycy regularnie ofiarowują dary swoim bogom, ołtarzyki są wszędzie na każdej ulicy, w każdym domu tworząc niepowtarzalną atmosferę. Bóstwa i demony żyją obok siebie zachowując równowagę. Na całej wyspie jest 11 000 świątyń. W każdej wiosce i miasteczku jest ich po kilka. Balijski Hinduizm to odłam Agara Tirtha, co oznacza dosłownie religia świętej wody. Tę odmianę Hinduizmu cechują wpływy buddyzmu oraz animizmu lokalnego.

Buddyzm

Pojawił się na tych terenach w VI wieku. Charakterystyczną cechą Buddyzmu jest to, że nie rozprzestrzeniał się nigdy przez misjonarzy. Rozrastał się tylko tam, gdzie ludzie się na niego otwierali. Buddyjscy kupcy przyjeżdżali w interesach do Indonezji często się tu osiedlając. Lokalni władcy od nich dowiadywali się o religii i zaczęli się nią interesować. W ten sposób religia ta rozprzestrzeniała się nie tylko w Indonezji ale w całej Azji. Buddyzm był praktykowany obok hinduizmu aż do XV wieku. Niestety na początku XVII wieku obie te religie zostały wyparte przez Islam. Poza Bali buddystów można spotkać w całej Indonezji, jednak jego wyznawcy to zaledwie niewielki odsetek i pochodzą głównie ze społeczności pochodzenia chińskiego.

Konfucjanizm

Konfucjanizm dopiero w 2006 roku ponownie został oficjalnie uznany przez państwo indonezyjskie jako religia. Tym samym rząd zakończył długoletni proces dyskryminacji mniejszości chińskiej w kraju. Historia tej religii na ziemiach Indonezji sięga początku XX wieku. Jednakże nie można tu mówić o czystym konfucjanizmie. Chińczycy mieszkający na tych ziemiach nie znali czystej formy tego wyznania. Tu były już widać silne wpływy buddyzmu taoizmu, a część wyznawców włączała do swoich praktyk lokalne zwyczaje. W 1965 roku prezydent Sukrano wydał dekret o uznaniu Konfucjanizmu jako religii oficjalnej jednak już w 1979 rząd tę decyzje wycofał i rozpoczął się okres izolowania społeczności chińskiej na terenie Indonezji. Religia ta rozwinęła się na Jawie, skąd dotarła na Bali. Można spotkać się z opinią, że konfucjanizm balijski nie jest autentyczny, że przeplata elementy zewnętrznych tradycji. Pomimo tego, że jest uznany za oficjalna religię, odsetek wyznawców jest znikomy i nie przekracza 1%.

Animizm

Nie jest to religia, nie można też mówić o animizmie jako oficjalnym wyznaniu, jednak jest to dość istotny punkt w tym temacie, dlatego nie powinien być pominięty. Animizm to jest pogląd, że wszystkie istoty nie ludzkie, mają duszę. Dotyczy to głównie zwierząt i roślin. Animizm często spotyka się jako określenie religii pierwotnych, dlatego kwestia ta dotyczy głównie wierzeń rdzennych ludów plemiennych, których w Indonezji nie brakuje. Animizm nie rozróżnia świata duchowego i fizycznego. Dusze należą nie tylko do ludzi ale również do zwierząt, roślin, kamieni, gór, wiatru, rzek ect..W każdej społeczności animistycznej mieszka medium, które pełni funkcję pośrednika między światem ludzi a duchów. Medium to ma bardzo wysoką pozycję społeczną. Z animizmem można spotkać się na terenie całej Indonezji, jednak bardzo wyraźnie widać go na Papui Zachodniej pośród plemion Dani, Lani, Yali, którzy są od lat 50 tych XX wieku chrześcijanami, u Korowajów, którzy od lat 80 tych uważają siebie za sumiennych protestantów, czy u Asmatów, byłych ludożerców i łowców głów, którzy również przyjęli chrześcijaństwo z rąk misjonarzy holenderskich wiele lat temu. Faktycznie w tym przypadku synkretyzm religijny jest tak ogromny, że bardzo trudno zorientować się w ich wierze.

O autorze:

Bastian

Information technology architect, loving expeditions in the wilderness of Indonesia.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dodaj komentarz:

*